Par biedrību

Biedrība “LATVIJAS BŪVKOMERSANTU APVIENĪBA” izveidota ar merķi pārstāvēt savu biedru intereses attiecībās ar valsts, pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, citām juridiskām un fiziskām personām; organizēt savu biedru tehnisko, juridisko un ekonomisko jautājumu attīstību; organizēt savu biedru profesionālo sagatavotību un izaugsmi.

2015.gadā Biedrība “LATVIJAS BŪVKOMERSANTU APVIENĪBA” palīdzību sniedza būvdarbos iesaistītājiem būvkomersantiem un būvdarbiniekiem par būvniecības likuma un darba likuma jautājumiem. Tika organizēti semināri būvkomersantiem par jaunumiem un prognozētajām izmaiņām būvniecības nozarē. Biedrība piedalījās nozares svarīgāko jautājumu apspriešanā, iesaistījās sociālajā dialogā. Biedrība arī turpmāk plāno aktīvi iesaistīties nozarē nozīmīgo jautājumu risināšanā, sniegs konsultācijas būvkomersantiem un būvdarbiniekiem, tiks organizēti dažādi semināri būvkomersantiem, kā arī plānots veikt aktīvu sadarbību ar citiem nozarē iesaistītājām sabiedriskajām organizācijām.

Kontakti un rekvizīti

Biedrība “LATVIJAS BŪVKOMERSANTU APVIENĪBA”
Reģistracijas numurs, datums: 40008231797, 29.12.2014
Juridiskā adrese: Tirzas iela 12, Jūrmala, LV-2011
Banka: AS “SEB banka”, Norēķinu konts  № LV69UNLA0050022854652Valdes priekšsēdētājs: Gatis Valters
mob.tālrunis: +371 26429297, e-pasts: info@lba.lv

www.lba.lv
WWW.LBA.LV - LATVIJAS BŪVKOMERSANTU APVIENĪBA
WWW.LBA.LV - LATVIJAS BŪVKOMERSANTU APVIENĪBA